Home

Nakaz zapłaty?

Bądź wolny od długów - sprzeciw od nakazu zapłaty
90% nakazów zapłaty jest za długi, które są przedawnione. Nie daj sie oszukać, przyjdź do nas - razem znajdziemy wyjście z tej sytuacji.

Nasza Misja

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Szereg firm windykacyjnych kieruje do sądu sprawy przedawnione w całości, bądź częściowo.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Szereg firm windykacyjnych kieruje do sądu sprawy przedawnione w całości, bądź częściowo.

Upadłość konsumencka

Prawidłowo wykorzystana pozwala na całkowite oddłużenie się konsumenta i umożliwia powrót do normalności.

Upadłość konsumencka

Prawidłowo wykorzystana pozwala na całkowite oddłużenie się konsumenta i umożliwia powrót do normalności

Negocjacje/restrukturyzacja

Prowadzimy w imieniu swoich klientów negocjacje z wierzycielami mające na celu obniżenie wysokości zobowiązań.

Negocjacje/restrukturyzacja

Prowadzimy w imieniu swoich klientów negocjacje z wierzycielami mające na celu obniżenie wysokości zobowiązań.

Zespoły
Pracowników
Spraw
Zadowolonych klientów

Doświadczenie
gwarancją sukcesu!

Nasza firma powstała w odpowiedzi na działania firmy windykacyjnych, które w wyniku cesji wierzytelności stają się wierzycielami dłużników co których wymagalność zobowiązań dawno wygasła bądź jest nie uzasadniona. Nakaz zapłaty? Odwołaj się!
sprzeciw od nakazu zapłaty
Katarzyna Nowakowska

Udało sie, dzięki Debt Free z Zielonej Góry firma windykacyjna przestała mnie nękać, okazało sie że dług był już dawno przedawniony.

sprzeciw od nakazu zapłaty
Marek Jankowski

Dziękuje za pomoc w nierównej walce z firmami podającymi się za windykacyjne. Wystarczył sprzeciw od nakazu i po sprawie.

sprzeciw od nakazu zapłaty
Stanisław Majkowski

Odkupili dług po 10 latach za grosze i chcieli zarobić na mnie, dzięki owocnej współpracy z Debt Free zyskałem spokój i pieniądze.