Home

Nakaz zapłaty?

nie czekaj: Odwołaj się!
90% nakazów zapłaty jest za długi, które są przedawnione. Nie daj sie oszukać, przyjdź do nas - razem znajdziemy wyjście z tej sytuacji.

Nasza Misja

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Szereg firm windykacyjnych kieruje do sądu sprawy przedawnione w całości, bądź częściowo.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Szereg firm windykacyjnych kieruje do sądu sprawy przedawnione w całości, bądź częściowo.

Upadłość konsumencka

Prawidłowo wykorzystana pozwala na całkowite oddłużenie się konsumenta i umożliwia powrót do normalności.

Upadłość konsumencka

Prawidłowo wykorzystana pozwala na całkowite oddłużenie się konsumenta i umożliwia powrót do normalności

Negocjacje/restrukturyzacja

Prowadzimy w imieniu swoich klientów negocjacje z wierzycielami mające na celu obniżenie wysokości zobowiązań.

Negocjacje/restrukturyzacja

Prowadzimy w imieniu swoich klientów negocjacje z wierzycielami mające na celu obniżenie wysokości zobowiązań.

Zespoły
Pracowników
Spraw
Zadowolonych klientów

Doświadczenie
gwarancją sukcesu!

Nasza firma powstała w odpowiedzi na działania firmy windykacyjnych, które w wyniku cesji wierzytelności stają się wierzycielami dłużników co których wymagalność zobowiązań dawno wygasła bądź jest nie uzasadniona.
Katarzyna Nowakowska

Udało sie, dzięki Debt Free z Zielonej Góry firma windykacyjna przestała mnie nękać, okazało sie że dług był już dawno przedawniony.

Marek Jankowski

Dziękuje za pomoc w nierównej walce z firmami podającymi się za windykacyjne. Wystarczył sprzeciw od nakazu i po sprawie.

Stanisław Majkowski

Odkupili dług po 10 latach za grosze i chcieli zarobić na mnie, dzięki owocnej współpracy z Debt Free zyskałem spokój i pieniądze.